Prijedlog znaka, varijacija

Trademark and logo proposal, variation